Handelsbetingelser – Private forbrugere

Version 2019: gældende fra den 1. januar 2019.

Disse betingelser omhandler kun aftaler mellem Kosmos Renew og private forbrugere (som defineret i forbrugeraftalelovens § 3, stk. 1).

Er du erhvervsdrivende er enhver aftale mellem dig og Kosmos Renew i stedet omfattet af vores Handelsbetingelser for erhvervsdrivende nedenfor.

Profil

Kosmos Renew –  Lufthavnsvej 3 – 9400 Nørresundby
E-mail: kundeservice@kosmosrenew.com – Telefon:  7777 0071 

Åbningstid mandag-torsdag 8.00 – 17.00 / Fredag 8.00 – 16.00 / Lørdag+Søndag lukket.
CVR-nummer DK32942865

Salgs- og leveringsbetingelserne på denne side gør sig gældende for alle ordrer lagt af privatpersoner på webshoppen www.kosmosrenew.com. Ved ordreafgivelse har du altid adgang til at læse og acceptere disse betingelser. Du opfordres til at læse salgs- og leveringsbetingelserne grundigt igennem og gøre dig bekendt med de forpligtelser og rettigheder, som vilkårene indebærer for dig.

1) Ordre / aftale: Afgivelse af en ordre forudsætter, at du oplyser dine kontakt oplysninger – herunder også adresse, telefonnummer samt e-mail adresse. Når du har afgivet en varebestilling på www.kosmosrenew.com, vil vores system automatisk sende dig en ordrebekræftelse. Disse handelsbetingelser bekræfter aftalen imellem dig og Kosmos Renew for varer beskrevet i bestillingen. Alle bestillinger skal være accepteret af Kosmos Renew for at være bindende. Du skal acceptere disse handelsbetingelser, inden du kan færdiggøre din bestilling, når du handler på www.kosmosrenew.com.

2) Priser: Alle priser er angivet både med og uden moms – og angives i danske kroner. Den gældende pris er den, som på dagen for bestillingen er angivet på hjemmesiden ud for den pågældende vare. Ved bestilling kan du se den samlede pris inklusive moms, afgifter og eventuelle fragtomkostninger.

Vi handler de fleste af vores varer uden om producenterne og de etablerede distributører og opkøber i stedet alle vores varer hos virksomheder og private, der selv har været førstekøber. En del af produkterne (tilbehør undtaget) har dermed været ejet tidligere og er rent momsteknisk ”brugte”, også selvom de ikke har været i brug. Vi er derfor blevet pålagt at bruge det, som man hos SKAT kalder brugtmomsordningen, hvilket vil sige, at vi ikke har almindeligt momsfradrag for vores indkøb af varer, og der pålægges dermed heller ikke salgsmoms, når du køber hos os.

3) Betaling: Ordrer kan betales med betalingskort direkte på webshoppen. Der kan betales med følgende betalingskort: VISA/Dankort, VISA, MasterCard, Viabill og MobilePay.

Kosmos Renew anvender en betalings-gateway fra Bambora. Alle kortdata krypteres, når du opgiver dem i din betaling, dermed er dine oplysninger sikre. Hvis vi ikke er i stand til at levere hele ordren, kan vi reducere din betaling til den nye ordretotal. Vi kan derimod ikke øge beløbet, såfremt du ønsker at tilføje én eller flere varelinjer. Hvis du betaler med betalingskort, trækkes beløbet først på din konto, når varen er afsendt. Det trukne beløb vil fremgå af din konto. En elektronisk faktura fremsendes pr. e-mail, når din ordre afsendes fra vores lager.

4) Levering: Vi afsender normalt din vare indenfor 1-2 hverdage – men som regel er hovedparten af vores pakker fremme allerede næstfølgende hverdag. Vi opkræver ikke betaling, før varen afsendes fra vores lager. Du modtager desuden en e-mail med pakkens forsendelsesnummer, når vi afsender din ordre. Du vil altid få omkostninger til fragt oplyst, inden du afgiver bestilling. Hvis leverancen bliver forsinket, underretter Kosmos Renew dig snarest muligt herom pr. e-mail eller telefon.

Alle varer pakkes forsvarligt, så varen beskyttes på bedst mulig vis under transport. Kosmos Renew forbeholder sig retten til at genanvende emballage i et led i at skåne miljøet og ikke unødigt kassere brugbart emballage, så længe det ikke påvirker varens funktionalitet eller udseende.

5) Ejendomsforbehold og risiko: Alle produkter købt hos Kosmos Renew forbliver Kosmos Renew’s ejendom indtil leveringstidspunktet. Det betyder, at risikoen for bortkomst og/eller beskadigelse påhviler Kosmos Renew indtil leveringstidspunktet. Som leveringstidspunkt anses, når varer er leveret til dig, eller en af dig angivet tredjemand.

Dog bærer køber risikoen for returforsendelser indtil pakken er i  Kosmos Renew´s besiddelse.

6) 14-dages fortrydelsesret: Du har 14 dages fortrydelsesret på varer købt på www.kosmosrenew.com, hvilket er i overensstemmelse med Forbrugeraftaleloven. Fristen for din fortrydelsesret udløber 14 dage efter den dag, hvor du, eller en af dig angiven tredjemand, får varerne i fysisk besiddelse.

Ved enkeltvis levering af flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre (dvs. separate leveringer), udløber fortrydelsesfristen 14 dage efter den dag, hvor du, eller en af dig angivet tredjemand, får den sidste vare i fysisk besiddelse.

Der er ingen  fortrydelsesret på plomberede varer, hvorpå plomberingen er brugt.

For at udøve fortrydelsesretten skal du give besked om din beslutning om at fortryde denne aftale i en mail eller pr. telefon til Kosmos Renew på tlf. +45 7777 0071 eller kundeservice@kosmosrenew.com med angivelse af dit navn, ordrenummer og varenummer, som du ønsker at returnere. Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

7) Følger af fortrydelse: Benytter du dig af din fortrydelsesret, refunderer vi det fulde beløb, der er betalt for den pågældende varer.             Returnering af betaling vil som udgangspunkt blive tilbageført  med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har ønsket noget andet.

Såfremt pengene ønskes udbetalt via bankoverførsel skal vi bede dig informere om oplysninger om dit pengeinstitut. Vi skal i så fald bruge følgende oplysninger: Bankens navn, Registreringsnummer (4 cifre), Kontonummer (10 cifre). Beløbet vil blive tilbagebetalt hurtigst muligt efter vi har modtaget varerne retur. 

Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne. Du skal returnere varerne eller aflevere dem til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor du har informeret os om udøvelsen af aftalens fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis du returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage. Vi anbefaler, at du gemmer postkvitteringen som bevis for, at du har afleveret pakken til posten/transportøren.

Du hæfter kun for en eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på.

8) Garanti og reklamationsret: Der er to års garanti på alle varer solgt på www.kosmosrenew.com, med mindre andet er oplyst i beskrivelsen af varen.
Vil du påberåbe dig en mangel, skal du give os meddelelse herom inden for rimelig tid efter, at du har opdaget manglen. I modsat fald bortfalder din ret til at påberåbe dig manglen. 

8.1) Begrænset reklamationsperiode på batterier. Da batterier har en naturlig begrænset holdbarhed, er reklamationsperioden på disse begrænset til 6 måneder fra købsdato.

9) Reparation og omlevering: Såfremt varen er behæftet med fejl eller mangler, og du har reklameret rettidigt, udbedrer vi sådanne fejl eller mangler inden for rimelig tid. Hvis det viser sig ikke at være muligt, eller vi ikke skønner det hensigtsmæssigt at reparere varen, påtager vi os i stedet at levere en ny fejlfri vare efter returnering af den mangelfulde vare. Vi refunderer dig desuden eventuelle dokumenterede udgifter forbundet med returneringen. Hvis hverken reparation eller omlevering er muligt, refunderer vi i stedet købesummen, inklusive udgifter til returnering.
Returvarer bedes sendt til følgende adresse: Kosmos Renew, Lufthavnsvej 3, 9400 Nørresundby

10) Behandling af personoplysninger: Du kan læse vores politik for behandling af personoplysninger i vores GDPR-politik.

11) Ansvarsbegrænsning: Kosmos Renew kan i intet tilfælde gøres ansvarligt for indirekte tab eller følgeskader, herunder men ikke begrænset til driftstab, avancetab, krav fra tredjemand og/eller beskadigelse af data.

12) Produktansvar: Kosmos Renew er ansvarlig for produktansvar i henhold til produktansvarsloven. Du er forpligtet til, uden ugrundet ophold, skriftligt at meddele Kosmos Renew, såfremt der er opstået en produktansvarsskade, eller at der er fare for, at en sådan skade vil indtræde.

13) Force Majeure: Hvis der opstår en ekstraordinær situation, der er udenfor Kosmos Renew´s kontrol, og som efter købeloven må anses som force majeure, bliver Kosmos Renew´s forpligtelser suspenderet i det tidsrum, den ekstraordinære situation varer. I en sådan ekstraordinær situation kan du annullere din endnu ikke opfyldte ordre med Kosmos Renew, hvis situationen varer eller antages at ville vare længere end 60 dage. I så tilfælde er dit annulleringsvarsel 14 dage. Kosmos Renew kan ikke holdes ansvarlig for hindringer, der ligger uden for vores magt, eksempelvis produktionsforstyrrelser, lynnedslag, langvarig strømafbrydelse, strejke eller andre uforudsete hændelser.

14) Forbehold for trykfejl mv.: Vi tager forbehold for trykfejl, leverandørernes prisforhøjelser, prisfejl, moms- og afgiftsændringer, udsolgte/udgåede varer, leveringssvigt fra vores leverandører og force majeure.

15) Dokumentation og vejledning: I det omfang der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, medfølger disse med leverancen. Såfremt der ikke findes produktbeskrivelse og vejledning, hvor dette måtte forventes, fremgår dette af den konkrete produktinformation.

Alle billeder gengivet på vores hjemmeside er vejledende og kan alene anvendes til at give en fornemmelse mellem forskellige farver, nuancer og evt. standtyper. Farvegengivelse kan afvige afhængig af skærmtype, printer eller browser.

16) Ugyldighed: Hvis nogen del af disse betingelser skulle blive anset for retsstridige og ugyldige og dermed ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende del af betingelserne.

17) Lovvalg: Dit køb hos Kosmos Renew er reguleret af dansk ret.

18) Forbrugerklager: Oplever du fejl eller mangler ved dit produkt købt på www.kosmosrenew.com , er du altid velkommen til at kontakte Kosmos Renew på +45 7777 0071 eller e-mail kundeservice@kosmosrenew.com, så vi kan finde frem til en tilfredsstillende løsning.

Er det ikke muligt at finde frem til en løsning, er Kosmos Renew, i henhold til Forbrugerklageloven pr. 1 oktober 2015, omfattet af følgende alternative tvistløsningsorgan: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Att.: Center for klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby

Forbrugerklager over Kosmos Renew indbringes til Center for Klageløsning via Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside klagonline.forbrug.dk.

Vi tager forbehold for trykfejl.

Handelsbetingelser – Erhvervsdrivende

Version 2019: gældende fra den 1. januar 2019.

Disse handelsbetingelser er gældende for alle aftaler indgået imellem Kosmos Renew og erhvervsdrivende. Er du privat forbruger er enhver aftale mellem dig og Kosmos Renew i stedet omfattet af vores Handelsbetingelser for private forbrugere ovenfor.

Profil

Kosmos Renew – Lufthavnsvej 3 – 9400 Nørresundby
E-mail: kundeservice@kosmosrenew.com – Telefon: 7777 0071

Åbningstid mandag-torsdag 8.00 – 17.00 / Fredag 8.00 – 16.00 / Lørdag+Søndag lukket.
CVR-nummer DK32942865

Du kan kun købe varer på www.kosmosrenew.com, hvis du accepterer Handelsbetingelserne på denne side. Ved ordreafgivelse har du altid adgang til at læse og acceptere disse betingelser. Du opfordres til at læse salgs- og leveringsbetingelserne grundigt igennem og gøre dig bekendt med de forpligtelser og rettigheder, som vilkårene indebærer for dig.

1) Nødvendig information: For at fortage en online bestilling på vores webshop er det nødvendigt, at du oplyser følgende information: Firmanavn, CVR nr., dit navn, den adresse varerne skal sendes og faktureres til, dit telefonnummer og din e-mailadresse (bruges kun til at sende fakturaen online). Informationen bliver kun anvendt i forhold til ordre lagt hos Kosmos Renew A/S. Hvis det har interesse, kan du læse vores GDPR politik her .

2) Aftale: Disse handelsbetingelser bekræfter aftalen imellem dig og Kosmos Renew for varer beskrevet i bestillingen. Alle bestillinger skal være accepteret af Kosmos Renew for at være bindende. Du skal acceptere disse handelsbetingelser, inden du kan færdiggøre din bestilling, når du handler på www.kosmosrenew.com.

3) Pris og betaling: Alle priser på www.kosmosrenew.com er angivet både med og uden moms og angives i Danske kroner. Den gældende pris er den, som på dagen for bestillingen er angivet på hjemmesiden ud for den pågældende vare. Ved endelig accept af bestilling kan du se den samlede pris inklusive moms, afgifter og eventuelle fragtomkostninger. Der kan på www.kosmosrenew.com betales med følgende betalingskort: VISA/Dankort, VISA, MasterCard, Viabill og MobilePay.

Kosmos Renew anvender en betalings-gateway fra Bambora. Alle kortdata krypteres, når du opgiver dem ved din betaling, dermed er dine oplysninger sikre. Hvis du betaler med betalingskort, trækkes beløbet først på din konto, når varen er afsendt. Det trukne beløb vil fremgå af din konto. En elektronisk faktura fremsendes pr. e-mail, når din ordre afsendes fra vores lager. Hvis vi ikke er i stand til at levere hele ordren, kan vi reducere din betaling til den nye ordretotal. Vi kan derimod ikke øge beløbet, såfremt du ønsker at tilføje en eller flere varelinjer

Er der ikke tale om web ordre, er varens pris angivet på ordren/fakturaen og skal betales i overensstemmelse med de på fakturaen angivne betalingsbetingelser. Er der ikke oplyst betalingsbetingelser før køb, forfalder betaling ved levering. Betalingen skal falde fuld ud uden modregning, modkrav eller tilbageholdelse af nogen art. Alle betalinger skal fortages i samme valuta som angivet på ordren/fakturaen.

4) Levering: Når der er tale om web ordre lagt på www.kosmosrenew.com, afsender vi normalt din vare indenfor 2 hverdage. Du modtager desuden en e-mail med pakkens forsendelsesnummer, når vi afsender din ordre. Du vil altid få omkostninger til fragt af den enkelte ordre oplyst, inden du afgiver bestilling. Hvis leverancen bliver forsinket, underretter Kosmos Renew dig snarest muligt herom pr. e-mail.

Alle varer pakkes forsvarligt, så varen er beskyttet under transport. Kosmos Renew forbeholder sig retten til at genanvende emballage så længe det ikke påvirker varens funktionalitet eller udseende.

Kosmos Renew forbeholder sig retten til at dellevere, med mindre andet er aftalt på skrift. Du skal straks efter modtagelsen, og senest 7 dage efter modtagelse, informere Kosmos Renew om modtagelse af forkerte, manglende, fejlmodtagne og/eller defekte varer. Efter udløbet af 7 dages fristen, kan Kosmos Renew ikke holdes ansvarlig for krav relateret til ukorrekt levering. (Defekte varer – se under ’Meddelelse om mangler’).

5) Risiko: Risikoen for varen er iht. EXW, med mindre andet er noteret på fakturaen.

6a) Afbestillingsregler – Lagervarer: Denne regel omfatter varer der er fysisk på lager hos Kosmos Renew eller som er fast del af virksomhedens portefølje. Ordre på disse varer kan som udgangspunkt afbestilles, inden de afsendes fra virksomhedens lager. Ordrer der er afsendt og/eller har forladt vores lager, kan som udgangspunkt ikke afbestilles med mindre, at det er aftalt specifikt med Kosmos Renew.

6b) Afbestillingsregler – Varer indkøbt til ordre: Denne regel omfatter varer, der er specialindkøbt til en specifik ordre. Ordre på varer, der er specialindkøbt til den specifikke ordre, kan som udgangspunkt ikke afbestilles, så snart varerne er indkøbt, med mindre det er specielt aftalt med Kosmos Renew.

7) Returprocedure: Hvis du ønsker at returnere varer til Kosmos Renew, skal du skriftligt underrette Kosmos Renew og sikre, at Kosmos Renew har modtaget ønsket om returneringen samt en grund til returneringen. Returnering af varer skal være accepteret af Kosmos Renew i henhold til pkt. 7a og 7b. RMA formular findes på www.kosmosrenew.com. Varer vil kun blive accepteret af Kosmos Renew, hvis de returneres i den stand, de blev leveret i og forsvarligt indpakket. Nye varer, der er forseglet, accepteres kun af Kosmos Renew, hvis forseglingen ikke er brudt.

8) Meddelelse om mangler: Du er forpligtet til at undersøge produkterne straks ved modtagelsen. Er der fejl eller mangler, der kan registreres ved modtagelse er du forpligtet til at meddele til omgående og seneste inden for 7 dage efter modtagelse. Er der tale om fejl og mangler, der først kan registreres senere og/eller ved ibrugtagelse af varen, skal meddelelsen herom ske skriftligt hurtigst muligt eller senest indenfor garantiperioden.
Efter denne periode kan du kun anmelde fejl, hvilket ikke kunne fastslås ved en sådan førstehåndsundersøgelse. Meddelelse om mangler skal ske skriftligt uden ubegrundet forsinkelse efter fastsættelse af manglerne. Ved overdragelse af risikoen for produkterne til dig har Kosmos Renew intet ansvar for mangler. Af denne grund har kunden ikke ret til at annullere ordren, kræve erstatning eller opretholde andre krav om mangler. Kosmos Renew fralægger sig ansvaret for eventuelle indirekte tab pga. følgeskader, tab af tid, fortabt fortjeneste eller lignende, som manglerne kan have forårsaget dig.

9) Force Majeure: Hvis der opstår en ekstraordinær situation, der er udenfor Kosmos Renew´s kontrol, og som efter købeloven må anses som force majeure, bliver Kosmos Renew´s forpligtelser suspenderet i det tidsrum, den ekstraordinære situation varer. I en sådan ekstraordinær situation kan du annullere din endnu ikke opfyldte ordre med Kosmos Renew, hvis situationen varer eller antages at ville vare længere end 60 dage. I så tilfælde er dit annulleringsvarsel 14 dage. Kosmos Rewnew kan ikke holdes ansvarlig for hindringer der ligger uden for vores magt, eksempelvis produktionsforstyrrelser, lynnedslag, langvarig strømafbrydelse, strejke eller andre uforudsete hændelser.

10) Lov: Ordren skal anses for at være indgået i Danmark og skal under alle omstændigheder reguleres af dansk ret og alle konflikter, forskelligheder og spørgsmål, der til en hver tid forekommer imellem dig og Kosmos Renew om konstruktion, gyldighed og udførsel af ordren eller om forhold, der følger af ordren eller på nogen måde forbundet hermed, afgøres af de danske domstole.

Vi tager forbehold for trykfejl.